Kategoriler

İlgilendiğiniz Ürün

 
 • Selülozik Astar


 • Ürün Özellikleri

 

AHC SELÜLOZİK ASTAR
 
TANIMI : Nitroselüloz ve alkid reçine esaslı, hava kurumalı, fiziksel darbelere dayanıklı, yüksek yapışma ve örtücülük özelliği olan, selülozik son kat boyalar için sağlam bir altyapı oluşturan, yüksek dolgu gücüne sahip, kolay zımparalanabilen, koruyucu amaçlı astar boyadır.
KULLANIM ALANLARI : Her türlü metal ve ahşap yüzeyler için atmosferdeki korozif etkilerden koruma amacı ile güvenle kullanılır.
İnşaat sektöründe; kapı, pencere, parmaklık ve demir konstrüksiyonlarda, tarım makinalarında, endüstri tesislerinde, otomotiv sanayiinde, boyaya ihtiyaç duyulan her türlü ahşap ve metallerin iç ve dış yüzeylerinde koruyucu amaçla kullanılır.
TEKNİK ÖZELLİKLERİ :
            Kuruma süresi : Dokunma kuruması 15 dakika, toz tutmama kuruması 20 dakika, tam kuruma 4 - 6 saatte gerçekleşir.
            Kaplama gücü : AHC Selülozik Boya’nın 1 kg ile yüzey şartlarına bağlı olarak 3 – 5 m2 alan boyanabilir.
            İnceltme Oranı : AHC Selülozik Tiner ile %10 – 15 oranında inceltilir.
            Yoğunluk : 1.3 + 0,1 gr / cm3
            Vizkozite : 100 – 120 sn (20 0C)
            Parlaklık : Mat
            Parlama Noktası : < 23 0C
            Depolama : Direkt gün ışığına maruz kalmayan, serin ve kuru yerlerde, açılmamış orjinal ambalajında 2 yıl saklanabilir.
UYGULAMA :
            Yüzey hazırlığı : Uygulama yapılacak yüzeyler; toz, kir, yağ, nem ve pastan arındırılmış olmalıdır. Varsa zemindeki eski boyaların gevşek kısımları kazınarak veya zımparalanarak giderilmelidir.
 
Uygulama : Uygulama yapılmadan önce boya iyice karıştırılmalıdır. AHC Selülozik Astar, % 10 – 15 oranında inceltilerek zemin hazırlığı tamamlanmış yüzeye fırça, rulo veya boya tabancası ile yugulanır. İki kat uygulama yapılması halinde, katlar arası uygulamada 15 - 30 dakika beklenmelidir.
TEHLİKE UYARILARI : Alevlenebilir, solunduğunda, deri ile temasında ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır.
GÜVENLİK UYARILARI : Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutulmalı, göz ve cilt ile temasından kaçınılmalı, iyi havalandırılan yerlerde kullanılmalıdır. Uygulama esnasında koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Boyalar kesinlikle kanalizasyona ve su kanallarına boşaltılmamalıdır.
R1                 : Kuru halde patlayıcıdır.
      R10               : Alevlenebilir
      R22               : Yutulması halinde sağlığa zararlıdır
R36/38        : Gözleri, ve cildi tahriş edicidir.
R51/53        : Sudaki organizmalar için çok toksik, su ortamında uzun süreli etkilere neden olabilir.
S2                 : Çocukların erişemeyeceği yerde muhafaza ediniz.
S9                 : Kabı çok iyi havalandırılan ortamda muhfaza edin.
S16               : Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun – Sigara içmeyin.
S23               : Duman / Buhar solumayın.
S24/25        : Göz ve cilt temasından sakının
S29               : Kanalizasyona boşaltmayın.
S33               : Statik elektrik boşalmalarına karşı önlem alın.
S36/37/39 : Çalışırken uygun ekipman kullanın.
S53               : Maruz kalmaktan sakının, kullanmadan önce özel kullanma talimatını okuyun.
S57               : Bulaşma ve birikme yolu ile çevreyi kirletmemesi için uygun önlemleri alın.
S60               : Bu madde ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf edin.