Kategoriler

İlgilendiğiniz Ürün

 
 • Akrasil Silikonlu Dış Cephe Boyası


 • Ürün Özellikleri

 

AHC AKRASİL SİLİKONLU PLASTİK DIŞ CEPHE BOYASI
 
TANIMI : Akrilik kopolimer mikro emülsiyonu esaslı, su bazlı dış cephe boyasıdır.
KULLANIM ALANLARI : Hava şartlarından kesinlikle etkilenmeyen, uygulandığı yüzeye nefes alma imkanı tanımasına rağmen rutubeti tamamen kesen, mükemmmel yapışma özelliği ile kabarma yapmayan, kolay tatbik edilen yapısı ile dış mekan duvarlarında, sıva, beton, sunta v.b yapı elemanlarında güvenle kullanılan koruyucu ve dekoratif görünümlü bir duvar boyasıdır.
TEKNİK ÖZELLİKLER :
Kuruma süresi : Dokunma kuruması 30 dakika, toz tutmama kuruması 1, tam kuruma 24 saatte gerçekleşir.
     Kaplama gücü : AHC Silikonlu Dış Cephe Boyası’nın 1 kg ile yüzey şartlarına bağlı olarak 3 – 5 m2 alan boyanabilir.
İnceltme Oranı : Su ile %20 oranında inceltilebilir.    
Depolama : Direkt gün ışığına maruz kalmayan, serin ve kuru yerlerde, açılmamış orjinal ambalajında, 5 0C tan yüksek sıcaklıklarda 1 yıl saklanabilir. Açılmış ambalajların depolanması tavsiye edilmez. Açılmış ambalajlı boyalar, zorunlu hallerde boya yüzeyine bir miktar su ilave edilip karıştırmadan depolanabilir.
UYGULAMA : 
Yüzey hazırlığı : Eski boyalı yüzeylerde bulunan toz, kir ve yağ temizlenmeli ve varsa kabarmış ve dökülmüş boyalar kazınmalıdır. Yüzeydeki bozukluklar macun veya astar ile düzeltilmelidir ve AHC Dış Cephe Astarı ile astarlanmalıdır.
Uygulama : %20 oranında inceltilmiş AHC Silikonlu Dış Cephe Boyası rulo ile uygulanır. Katlar arasında 4 saat beklenmelidir.
 EHLİKE UYARILARI : Solventtoksiditesi yoktur.Deri ile uzun süreli temasında ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır.
GÜVENLİK UYARILARI : Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutulmalı, göz ve cilt ile temasından kaçınılmalıdır. Boyalar kesinlikle kanalizasyona ve su kanallarına boşaltılmamalıdır.
 
Xi                            : Tahriş edicidir
R22                        : Yutulması halinde sağlığa zararlıdır.
R36/37/38           : Gözleri, solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir.
R43                        : Cilt ile temasında alerji yapabilir.
S22                         : Tozlarını solumayın.
S2                          : Çocukların erişemeyeceği yerde muhafaza ediniz.
S24                         : Cilt ile temasından sakının.
S36/37                 : Çalışırken uygun koruyucu giysi , koruyucu eldiven kullanın.
S37                         : Uygun Koruyucu eldiven takın.
S23                         : Gaz/Duman/Buhar/Aerosillerini solumayın. (uygun ifadeler üretici tarafından belirlenir.)
S62                         : Yutulması halinde kusturmayın. Derhal ilkyardım servisine başvurun, kabı veya etiketi gösterin.